Bboy Fahadi

2017 Champions

Seven 2 smoke – Kiryowa Fahadhi
1on1 open –
1on1 Bgirl – Joana Jojo (Uganda)
1on1 kids – Ndawula Ronald (Uganda)
1on1 popping – Kawooya Shakur (Uganda)
3vs3 crew – SpotLite crew (Uganda)